jump to navigation

មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ថ្ងៃសុក្រ 12 ខែ​មេសា 2013

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ພາສາລາວ.
trackback

ອີງຕາມການຄຳ­ນວນໂດຍສາ­ທຸບຸນທັນ ປຸນຍະກາມະເຖຣະ ປະ­ທານອົງ­ການພຸດທະສາ­ສະ­ໜາສຳ­ພັນລາວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຈົ້າອາ­ວາດວັດປ່າໂພນເພົາວະນາຣາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນຖະ­ເຫຼີງສົກປີໃໝ່ລາວ ແລະ ປ່ຽນຈຸລະສັກຣາຊ ເປັນ 1375 ແມ່ນກົງກັບວັນອັງ­ຄານ (ເຕົ່າໃຈ້) ຂຶ້ນ 6 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ພ.ສ 2555 ກົງກັບວັນທີ 16 ເມ­ສາ 2013 ເວ­ລາ 5 ໂມງ 56 ນາ­ທີ 24 ວິ­ນາ­ທີ.

ໃຜຕ້ອງ­ການສະ­ຫຼອງໃຫ້ຖືກ­ຕ້ອງແມ່ນຢຳ ກໍຕ້ອງລໍ­ຖ້າຕາມເພິ່ນຄຳ­ນວນ.

ສ່ວນລາຍລະ­ອຽດຂອງການຄຳ­ນວນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນມີດັ່ງ­ນີ້: ປີມະ­ເສັງ-ກ່າໃສ້-ປັນ­ຈະສົກ-ປົກ­ກະ­ຕິມາສ ພ.ສ 2555-56 ຈສ 1374-75ຄ.ສ 2013.

ວັນສັງ­ຂານລ່ວງ:ວັນອາ­ທິດ (ກົດເສັງ) ຂຶ້ນ 4 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ພ.ສ 2555ກົງກັບວັນທີ 14ເມ­ສາ 2013ເວ­ລາ 1ໂມງ 58ນາ­ທີ 48 ວິ­ນາ­ທີ ຕອນທ່ຽງຄືນ.

ວັນສັງ­ຂານເນົາ:ວັນຈັນ (ຮ້ວງໄຄ້) ຂຶ້ນ 5 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ພ.ສ 2555ກົງກັບວັນທີ 15ເມ­ສາ 2013.

ວັນສັງ­ຂານຂຶ້ນ:ວັນອັງ­ຄານ (ເຕົ່າໃຈ້) ຂຶ້ນ 6 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ພ.ສ 2555 ກົງກັບວັນທີ 16ເມ­ສາ 2013ເວ­ລາ 5ໂມງ 56ນາ­ທີ 24 ວິ­ນາ­ທີ ເປັນວັນຖະ­ເຫຼີງສົກປີໃໝ່ລາວ ແລະ ປ່ຽນເປັນຈຸລະສັກຣາຊ ເປັນ 1375.

ນາງສັງ­ຂານ:ປີມະ­ເສັງ-ກ່າໃສ້-ປັນ­ຈະສົກ ທາງຈັນ­ທະຣະຄະ­ຕິ ເປັນປົກ­ກະ­ຕິມາສ ປົກ­ກະ­ຕິວາຣ ປົກ­ກະ­ຕິສຸຣະທິນ ທາງສຸຣິຍະຄະ­ຕິ ກໍເປັນປີປົກ­ກະ­ຕິ ສຸຣະທິນ ເໝືອນກັນນາມມະ­ຫາ­ສົງ­ການ ນາງເທບພະທິ­ດາທີ 1 ຊົງພະ­ນາມວ່າ: “ທຸງສະເທວີ” ຊົງພາຫຸຣັດທັດດອກທັບທິມ (ດອກພິ­ລາ) ອາ­ພອນປະ­ດັບໄປດ້ວຍແກ້ວປັນທະມະຣາຊ (ແກ້ວພິ­ລາ) ສະ­ເຫວີຍອຸ­ທຸມ­ພອນ (ໝາກ­ເດື່ອ) ເປັນພັກສາຫານ ພະ­ຫັດຂວາຖືກົງ­ຈັກ ພະ­ຫັດຊ້າຍຖືຫອຍ­ສັງ ສະ­ເດັດນັ່ງມາເທິງຫຼັງຄຸດ ເປັນພາ­ຫະ­ນະ.

ເກນພິຣຸນະສາດ:ພະສຸກເປັນອະ­ທິ­ບໍ­ດີ ນາກຫຼິ້ນນ້ຳ 1 ໂຕ ບັນດານໃຫ້ຝົນ­ຕົກ 600 ຫ່າ ຕົກໃນຂອບຈັກ­ກະ­ວານ 240 ຫ່າ ຕົກໃນປ່າຫິ­ມະ­ພານ 180 ຫ່າ ຕົກໃນມະ­ຫາສະ­ໝຸດ 120 ຫ່າ ຕົກໃນມະນຸດສະໂລກ 60 ຫ່າ.

ເກນທາຣາທິຄຸນ:ຕົກຣາສີອາ­ໂປ ນ້ຳຈະມີມາກ ຝົນຈະຕົກສະເໝີກັນຕະ­ຫຼອດປີ ນາດອນ ແລະ ນາລຸ່ມ ຈະດີທັງສອງຢ່າງເໝືອນກັນ ຈະມີລົມພັດມາສະ­ເໝີກັນ ຈາກທິດທັງ 4 ຕາມລະ­ດູການ.

ເກນທັນຍາຫານ:ຊື່­ວ່າ: ລາ­ພະເຂົ້າກ້າໄຮ່­ນາ ຈະໄດ້­ຜົນ 10 ສ່ວນ ເສຍແຕ່ສ່ວນດຽວ ປະ­ຊາ­ຊົນຈະມີຄວາມ­ສຸກສະ­ບາຍ ເຂົ້າ ຊີ້ນ ປາ ອາ­ຫານ ຈະມີບໍ­ລິ­ບູນ ອຸ­ດົມດີ ເກືອຈະແພງ.

ຜລາມັດສະມັງ­ສາຫານ:ລູກໝາກຮາກໄມ້ຈະເປັນດົກຫຼາຍ.

ຣຸກຂະຊາດ:ໄມ້ປ່າ­ແປ້ງ (ໄມ້ໂພ) ເປັນພະ­ຍາບ້ານ-ເມືອງ ມັກຈະເກີດຄວາມເດືອດ­ຮ້ອນໄປທຸກແຫ່ງຫົນສາ­ກົນໂລກ.

ເກນກາ­ລະໂຢກ:ວັນພະ­ຫັດ ເປັນທຸງ­ໄຊ ວັນອາ­ທິດ ເປັນອະ­ທິ­ບໍ­ດີ ວັນພຸດ ເປັນອຸ­ບາດ ວັນອັງ­ຄານ ເປັນໂລ­ກາວິ­ນາດ.

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານສະ­ຫຼອງປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມເບີກ­ບານມ່ວນຊື່ນ !.


_____________________________________________
អានផងដែរ៖
១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០
២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១
៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒
៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣
៥. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤
៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥
៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧
៨. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨
៩. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩
១០. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០
១១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១

មតិ»

1. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

2. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

3. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥២ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

4. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

5. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 10 ខែ​មេសា 2014

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

6. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសៅរ៍ 12 ខែ​មេសា 2014

[…] _____________________________________________ អានផងដែរ៖ ១. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០២. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១៣. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ๒๕๕๒៤. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣៥. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ […]

7. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 12 ខែ​មេសា 2015

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៨. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ […]

8. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអង្គារ 12 ខែ​មេសា 2016

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៨. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ […]

9. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ២៥៥០ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 8 ខែ​មីនា 2017

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ […]

10. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 8 ខែ​មីនា 2017

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ […]

11. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 8 ខែ​មីនា 2017

[…] មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៤ ៦. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ […]

12. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 12 ខែ​មេសា 2017

[…] ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥ ៧. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៦ ៨. មហាសង្ក្រាន្តលាវ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧ […]


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: