jump to navigation

ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៦ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 28 ខែ​ឧសភា 2015

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ภาษาไทย.
trackback

ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​បរមេន្ទ្រ​មហា​វជិរាវុធ មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​រាមា​ធិបតី​ស្រី​សិន្ទ្រ​មហា​វជិរាវុធ ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ជា​ព្រះ​មហា​ក្សត្រិយ៍រជ្ជកាល​ទី​៦ នៃ​ព្រះ​បរម​រាជ​ចក្រី​វង្ស ឬ​ត្រូវ​បាន​បរទេស​ស្គាល់​ជា​ទូទៅ​ថា រាមា​ទី​៦។

ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៦

ព្រះ​រាជ​ជីវ​ប្រវត្តិ

ប្រសូត​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ខែ​បុស្ស ២​កើត ឆ្នាំ​រោង ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា គ.ស.​១៨៨០​។ ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​រាជ​បុត្រ​អង្គ​ទី​២៩ នៃ​ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ចុលចមក្លៅ​ចៅយូហួ​។

គ្រង​រាជ​សម្បត្តិ

ព្រះ​អង្គ​បាន​ឡើង​សោយ​រាជ្យ​សម្បត្តិ​នា​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​ច ព.ស.​២៤៥៣ គ.ស.​១៩១០​។

ព្រះ​នាម​ពេញ

ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​បរមេន្ទ្រ​មហា​វជិរាវុធ ឯក​អគ្គ​មហា​បុរស​បរម​នរាធិរាជ ពិនិត​ប្រជានាថ​មហា​សម្មតវង្ស អតិស័យ​ពង្ស​វិមល​រត្ន​វរ​ខត្តិរាជ​និករោត្ដម ចាតុរតន​បរម​មហា​ចក្រ​ពត្តិរាជ​សង្កាស ឧភតោសុជាត​សង្សុទ្ធ​គ្រោះ​ហណី​ចក្រី​បរម​នាថ ចុឡាលង្ករណ​រាជ​វរាង្កូរ បរម​មង្កុដ​រេន្ទ្រ​សូរសន្តិវង្ស​ស្វិសិដ្ឋ សុសាធិតបុព៌ាធិការ អតុល្យ​កឫដ្ឋាភិនិហារ អតិរេក​បុណ្យ​ឫទ្ធិ ធញ្ញលក្សណ​វិចិត្រ​សោភា​គ្យស៌ពាង្គ មហា​ជនោត​មាង្គ​ប្រណត​បាទ​បង្កជយុគល ប្រសិទ្ធិ​ស៌ពសុភផល​ឧត្ដម បរម​សុខុមាល្យ​ទិព្យ​ទេពាវតារ ពៃសាល​កិត្តិគុណ អតុល្យ​វិសេស​ស៌ពទេវេសរានុរក្ស បុរិន​សក្ដិ​សមញ្ញា​ទេពវារាវតី ស្រី​មហា​បុរស​សុទ្ធ​សម្បត្តិ សេនាង្គ​និករ​រតន​អស្វ​កោសល ប្រពន្ធប្រីជា មទ្វសមាចារ បរិបូរណ​គុណ​សារ​ស្យាមាទិនគរ វរុត​មេករាជ​តិលក មហា​បរិវារ​នាយក​អនន្ត​មហន្ត​វរឫទ្ធិតេជ ស៌ពវិសេស​សិរិន្ធរ បរម​ជនកាតិសរសម្មត ប្រសិទ្ធិវរយស​មហោត​ម​បរម​រាជ​សម្បត្តិ នព្ប​ដល​ស្វេតឆត្រាតិឆត្រ សិរិរតនោ​បលក្សណ​មហា​បរម​រាជាភិសេដ្ឋាភិសិត ស៌ព​ទសទិសវិជិតជ័យ សកល​មហៃ​ស្វរិយ​មហា​ស្វាមិន្ទ្រ មហេស្វរមហិន្ទ្រ​នហា​រាមាធិរាជ​វរោត្ដម បរម​នាថ​ជាតិ​អាជាវស្រ័យ ពុទ្ធាធិត្រៃរតន​សរណារក្ស អតុល្យ​សក្ដិ អគ្គ​នរេស្វាធិបតី មេត្តា​ករុណា សីតលហឫទ័យ អនោម័យ​បុណ្យការសកល​ពៃសាល មហា​រស្ដាធិបតិន្ទ្រ បរមេន្ទ្រ​ធម្មិកមហា​រាជាធិរាជ បរម​នាថ​បពិត្រ ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅយូហួ​

សុវណ្ណគត

ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅយូហួ ទ្រង់​ព្រះ​ប្រឈួន​រោគ​ព្រះ​លោហិត​ក្នុង​ព្រះ​ឧទរ​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា គ.ស.​១៩២៥ និង​ស្ដេច​សុវណ្ណគត នា​ព្រះ​ទីនាំង​ចក្រពត្តិវិមាន ក្នុង​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង នា​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា គ.ស.​១៩២៥ វេលា​ម៉ោង​១​និង​៤៥​នាទី និង​បាន​អញ្ជើញ​ព្រះ​បរម​សព​ទៅ​ប្រតិស្ឋាន​នា​ព្រះ​ទីនាំង​តុសិត​មហា​ប្រាសាទ​។ រួម​ព្រះ​ជន្ម​បាន​៤៥​ព្រះ​វស្សា និង​ស្ដេច​តម្រុង​សិរិរាជ​សម្បត្តិ​បាន​១៥​វស្សា​៕

____________________________________________________
អាន​ផង​ដែរ​៖
១. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ពុទ្ធ​យ៉ត​ហ្វា​ចុឡា​លោក​មហា​រាជ ឬ​រាមា​ទី​១ បរម​បឋម​អង្គ​ក្សត្រិយ៍​នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
២. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ពុទ្ធ​​លើឝ​ហ្លា​នភាល័យ ឬ​រាមា​ទី​២ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
៣. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ន័ងក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៣ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
៤. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ចម​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៤ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
៥. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ចុលចម​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៥ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
៦. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ប៉ុក​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​​រាមា​ទី​៧ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ
៧. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​បរមេន្ទ្រ​មហា​អានន្ទ​មហិតល ព្រះ​អដ្ឋ​ម​រាមា​ធិបតិន្ទ្រ ឬ​​រាមា​ទី​៨ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ

Advertisements

មតិ»

1. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ចុលចម​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៥ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] […]

2. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ពុទ្ធ​​លើឝ​ហ្លា​នភាល័យ ឬ​រាមា​ទី​២ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ | ស្រែ​ខ្មុ - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] […]

3. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ពុទ្ធ​យ៉ត​ហ្វា​ចុឡា​លោក​មហា​រាជ ឬ​រាមា​ទី​១ បរម​បឋម​អង្គ​ក្សត្រិយ - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] […]

4. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ន័ងក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៣ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] […]

5. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ចម​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​រាមា​ទី​៤ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] […]

6. រាជ​បុត្រី​ថៃ​ឈាម​ខ្មែរ​ចូល​ទិវង្គត | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃអាទិត្យ 31 ខែ​ឧសភា 2015

[…] សម្តេច​ព្រះ​ចៅ​ភគិនីធើចៅហ្វា​ពេជ្ររ័ត្ន​រាជ​សុតា​សិរិសោភា​ពណ្ណវតី ប្រសូត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩២៥ ជា​ព្រះ​រាជ​ធិតា​អង្គ​ទោល​នៃ​ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​មង្កុដ​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​នាង​ចៅ​សុវទនា ព្រះ​វរ​រាជ​ទេវី នៅ​ឯ​ព្រះ​ទី​ន័ង​ទេព​ស្ថាន​ពិលាស ក្នុង​ក្រុម​ព្រះ​មហា​មន្ទីរ ព្រះ​បរម​មហា​រាជ​វាំង ក្រុង​ទេព​មហា​នគរ តែ​មុន​មួយ​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ព្រះ​បិតា​ទ្រង់​ចូល​សុវណ្ណ​គត។ […]

7. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ប៉ុក​ក្លៅ​ចៅ​យូហួ ឬ​​រាមា​ទី​៧ នៃ​រាជ​វង្ស​ចក្រី​ថៃ | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃសុក្រ 10 ខែកក្កដា 2015

[…] […]

8. ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​បរមេន្ទ្រ​មហា​អានន្ទ​មហិតល ព្រះ​អដ្ឋ​ម​រាមា​ធិបតិន្ទ្រ ឬ​​រាមា​ទី - ថ្ងៃសៅរ៍ 15 ខែសីហា 2015

[…] […]

9. មក​មើល​រាជ​រថ​ពិធី​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃ​រាជ​ក្រុង​សៀម | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 6 ខែមករា 2016

[…] […]

10. ថៃ​ចាត់​សាង​ព្រះ​រាជ​រថ​កាំភ្លើង​ធំ​ថ្មី​សម្រាប់​​ដង្ហែ​​ព្រះ​​កោដ្ឋ​​ព្រះ​បរម​សព​ព្រ - ថ្ងៃអង្គារ 4 ខែ​មេសា 2017

[…] កាលគ្រារជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ … និងបន្តមកដល់រជ្ជកាលចុងក្រោយនេះ […]

11. ទំនៀម​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​យាន​កាំភ្លើង​ធំ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​សព | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 22 ខែមិថុនា 2017

[…] ដោយ​ឡែក​នៅ​ក្នុង​នគរ​ថៃ ដែល​ជា​នគរ​ជិត​ខាង​នៃ​កម្ពុជា​យើង​វិញ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ព្រះ​រាជ​រថ​កាំភ្លើង​ធំ​សម្រាប់​ផ្ទុក​ព្រះ​បរម​សព​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​មាន​ប្រើ​ប្រាស់​តាំង​ពី​ រជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ … និងបន្តមកដល់រជ្ជកាលចុងក្រោយនេះ (រាមាទី៩)។ បច្ចុប្បន្ន​ប្រទេស​ថៃ​កំពុង​សាង​ព្រះ​រាជ​រថ​កាំភ្លើង​ធំ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​​​បរម​សព​នៃព្រះបាទ សម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រមហាភូមិពល អតុល្យតេជ រាមាទី៩​។ […]

12. ការ​សើ​រើ​ប្រើ​ប្រាស់​ «​អក្សរ​ខម​​ខ្មែរ​» នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​អតីត - ថ្ងៃចន្ទ 25 ខែកញ្ញា 2017

[…] […]


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: