jump to navigation

សន្ទរ​កថា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ឯ.ឧ.​ហ្សាល​ដឺ​ហ្គោល នៅ​ភ្នំពេញ កាល​ពី​៥០​ឆ្នាំ​មុន ថ្ងៃសុក្រ 9 ខែកញ្ញា 2016

Posted by សុភ័ក្ត្រ in បុគ្គល​សំខាន់, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, វីដេអូ, English, Français.
trackback

កកន៖ ក្នុងឱកាសខួបឆ្នាំទី៥០ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៃឯ.ឧ.ហ្សាលដឺហ្គោល ប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ស្រែខ្មុក សូមលើកយកសន្ទរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឯកឧត្ដម ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។ អត្ថបទសន្ទរកថាខាងក្រោមនេះត្រូវបានប្រែជាភាសាអង់គ្លេស និងបានដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ http://www.charles-de-gaulle.com

1 September 1966 – Address made in Phnom Penh

Address by the President of the French Republic (general de Gaulle), Phnom Penh, Cambodia, September 1,1966. French Call for Neutralization of Indochina

With all my heart, I thank His Royal Highness Prince Norodom Sihanouk for extending to us such a magnificent welcome in his noble capital. At the same time, I thank the Khmer people for according me this extraordinary testimony of their generous confidence, and also of the close friendship that unites our two countries.

Between Cambodia and France, regardless of the diversity of origins and latitudes, how many affinities there are indeed : a history laden with glory and sorrow, an exemplary culture and art and a fertile land with vulnerable frontiers surrounded by foreign ambitions and over which peril continuously hangs.

The fact that, a century ago, the two nations for a time joined their destinies was certainly able to help Cambodia maintain its integrity, while it was a source of very useful assistance to France. But having, by mutual agreement, separated their sovereignties and based their relations on friendly cooperation, they find that the esteem and affection that the two peoples bear for one another are greater today than ever.

That esteem and that affection are, I must say, amply justified to us French by what Cambodia has been doing in the 13 years since it resumed full self-determination. We see the kingdom, despite serious difficulties, acting in behalf of equilibrium and peace in its part of the world, while maintaining its personality, its dignity and its independence.

We are witnessing domestic development under the very dynamic impetus of Your Royal Highness, the vigor and scope of which is testified to year after year by hundreds of schools, hospitals, dispensaries, thousands of small and large business firms, thousands of miles of roads and trails, tens of thousands of acres of plantations – all built by Cambodian engineers, experts and workers.

The motto “Cambodia helps itself” that your Government has written on all work projects is ; for the ; Khmer people, a theme of which to be justly proud and, for others, an exemplary incentive.

We note, furthermore, that this national effort is in no way deterring your country from calling on the French language and culture, as well as on French professors, technicians, doctors and businessmen to aid its own progress, while.using assistance provided from elsewhere and by rightfully acting so that the achievements made on its soil have been desired by it and serve it directly.

In sum, we see Cambodia, while it remains faithful to its ancient traditions, deliberately opening itself to modern civilization and ; thanks to a rare internal stability, gradually accomplishing a remarkable transformation for the good of all its children.

Why must it be that, at its frontiers, the war is provoking a great wave of massacres and ruins that threaten its own future ?

The Khmer head of state had foreseen these calamities, but he had also indicated.in time what he thought should be done to avert them, on condition that this was desired in good faith.

Following the Geneva agreements of 1954, Cambodia chose, with courage and lucidity, the policy of neutrality that followed from these agreements and that, as France’s responsability was no longer being exercised, alone could have spared Indochina from becoming a field of confrontation for rival dominations and ideologies and an attraction for American intervention.

That is why, while your country succeeded in safeguarding its body and its soul bacause it remained its own master, the political and military authority of the United States was seen installed in its turn in South Vietnam and, simultaneously, the war gained new strength there in the form of national resistance.

After which, illusions about the use of force led to the continual reinforcement of the expeditionary corps and to increasingly extensive escalation in Asia, increasingly closer to China, increasingly provoking in the eyes of the Soviet Union, increasingly censured by numerous peoples of Europe, Africa and Latin America and, in the final analysis, increasingly menacing for the peace of the world.

Confronted with such a situation – everything about which, alas, leads us to believe that it will continue to worsen – I declare here that France approves entirely the effort that Cambodia is exerting to keep itself outside the conflict and that France will continue to lend it her help and her support toward this goal.

Yes, France’s stand is taken. It is taken by the condemnation that she harbors for the present events. It is taken by her determination not to be, wherever it may be and whatever may happen, automatically implicated in the eventual extension of the drama and, in any event, to keep her hands free.

It is taken, lastly, by the example that she herself set not long ago in North Africa by deliberately putting an end to sterile fighting on a ground that, nonetheless, her forces unquestionably dominated, that she had directly administered for 132 years and where more than a million of her children were settled.

But as this fighting committed neither her honor nor her independence, and since at that time it could result in nothing but losses, hatred and ever mounting destruction ; she decided to leave, without thereby damaging – quite to the contrary – her prestige, her power and her prosperity.

WeIl, France considers that the fighting that is ravaging Indochina, by and of itself, offers no end. In France’s view, if it is unthinkable that the American war apparatus will be annihilated on the spot, there is ; on the other hand, no chance that the peoples of Asia will subject themselves to the law of the foreigner who comes from the other shores of the Pacific, whatever his intentions, however powerful his weapons.

In short, as long and cruel as the ordeal must be, France holds for certain that it will have no military solution.

For the world not to head toward a catastrophe, only a political agreement could therefore restore peace. Now, since the conditions for such an agreement are quite clear and well known, there is still time to hope.

The agreement, just like the one of 1954, would have the goal of establishing and guaranteeing the neutrality of the peoples of Indochina and their right to dispose of themselves, as they really are, and leaving each of them full responsibility for its affairs. The contracting parties would therefore be the real powers being exercised there and among the other powers, at least the five world powers.

But the possibility and, even more, the opening of.such broad and difficult negotiations would depend, obviously, on the decision and the commitment which America would have wanted to take beforehand to repatriate its forces within a suitable and determined period of time.

Without a doubt, such an outcome is not at all ripe today, assuming that it may ever be. But France considers it necessary to assert that, in her view, there exists no other, .except to condemn the world to ever-growing misfortunes.

France is saying this out of her experience and disinterestedness. She is saying this by reason of the task she once accomplished in this region of Asia, the ties she has maintained there, the interest she continues to have for the peoples living there and which she knows they return to her.

She is saying this because of the exceptional and two-century-old friendship that, on the other hand, she has for America, because of the idea she has up to now had of her – like the one America has of herself – that is, the idea of a country championing the concept that we must aIlow people to determine their own destiny in their own way. She is saying this in consideration of the warnings which Paris long repeated to Washington when nothing irreparable had yet been done.

She is saying this, lastly, with the conviction that, in view of the power wealth and influence at present attained by the United States, the act of renouncing, in its turn, a distant expedition once it appears unprofitable and unjustifiable and of substituting for it an international arrangement organizing the peace and development of an important region of the world, will not, in the final analysis, involve anything that could injure its pride, interfere with its ideals and jeopardize its interests.

On the : contrary, in taking a path so true to the Western genius, what an audience would the United States recapture from one end of the world to the other, and what an opportunity would peace find on the scene and everywhere else.
In any event, lacking this outcome, no mediation will offer a prospect of success, and that is why France, for her part, has never thought and does not think of proposing one.

Where else, better than in Phnom Penh, could I have formulated this stand and this hope, for they are also those of Cambodia, since the kingdom in the middle of a torn Indochina – stands as a model of unity and independence ; since the active friendship of our two Governments and of our two peoples is today more alive than ever ; since this is the unforgettable proof of it.

Long live Cambodia !

_______________________________________
អានផងដែរ
១. ខួបឆ្នាំទី៥០ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៃឯ.ឧ.ហ្សាលដឺហ្គោល
២. វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៃឯ.ឧ.ហ្សាលដឺហ្គោល

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: