jump to navigation

ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រកាស​របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តីទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​សារ​ព័ត៌មាន ស្តី​អំពី​ការ​កាត់​បន្ថយជំនួយ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ថ្ងៃអង្គារ 27 ខែ​កុម្ភៈ 2018

Posted by សុភ័ក្ត្រ in នយោបាយ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, អំពីស្រុកខ្មែរ, English.
trackback

ភាសា​ខ្មែរ

ក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរបស់ប្រទេស កម្ពុជា។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ១ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងការលើកស្ទួយការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែការដើរថយក្រោយក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៃលទ្ធិប្រជា​ធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ដូចជាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា កាលពីថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយ។ការដើរថយក្រោយទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យ​ប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ទង្វើ ដែលប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ ដោយផ្អែកលើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាក ឬកាត់កម្មវិធីជំនួយមួយចំនួនផ្នែកយោធា ជំនួយពីទីភ្នាក់ងារ USAID និងជំនួយពីក្រសួងរតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជួយគាំទ្រអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដា សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន និងផ្នែកយោធាកម្ពុជា ដែលសុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរថយក្រោយទាំងនេះ។ យើងនឹងបន្តគម្រោងជាច្រើនក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដូចជាគម្រោងក្នុងវិស័យសុខាភិបាល កសិកម្ម ការដោះមីន ការជំរុញសង្គមស៊ីវិល និងផ្នែកចាំបាច់ដទៃទៀត៕

English

Statement from the Press Secretary on Reduction in Assistance to the Government of Cambodia

Over the past quarter century, the United States has been a committed development partner of Cambodia. We contributed over $1 billion to improve Cambodia’s economic, social, and democratic wellbeing. Recent setbacks to democracy in Cambodia, however, caused us deep concern, including Senate elections on February 25 that failed to represent the genuine will of the Cambodian people. These setbacks compelled the United States to review its assistance to Cambodia to ensure that American taxpayer funds are not being used to support anti-democratic behavior. Based on this review, the United States Government will suspend or curtail several Treasury, USAID, and American military assistance programs intended to support the General Department of Taxation, the capacity of local government authorities, and the Cambodian military, each of which has been linked to these setbacks. We will continue many projects in support of the Cambodian people, including those in health, agriculture, mine clearance, civil society promotion, and other crucial areas.

_______________________________________________________________
អាន​ផង​ដែរ​​៖
១. ឬ​ថា​កង់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​អាមេរិក​វិល​មក​ដល់​កន្លែង​ដើម
២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy
៣. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
៤. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិយាកាស​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
៥. ​ដំណើរ​ថយ​ក្រោយ​នៃ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា

Advertisements

មតិ»

1. ឬ​ថា​កង់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​អាមេរិក​វិល​មក​ដល់​កន្លែង​ដើម | ស្រែ​ខ - ថ្ងៃពុធ 28 ខែ​កុម្ភៈ 2018

[…] __________________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិយាកាស​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា ២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy ៣. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៤. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]

2. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 28 ខែ​កុម្ភៈ 2018

[…] __________________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ ប្រកាស​ស្ដី​ពី​ការ​លុប​ឈ្មោះ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចេញ​ពី​បញ្ជី​គណបក្ស​នយោបាយ ២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សាល​ដីកា​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ៣. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ បញ្ជី​ឈ្មោះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ចំនួន​១១៧​រូប ដែល​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយ ៤. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិយាកាស​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា ៥. ឬ​ថា​កង់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​អាមេរិក​វិល​មក​ដល់​កន្លែង​ដើម ៦. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ លិខិត​បដិសេធ​​​មិន​ទទួល​យក​អសនៈ​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៃ​​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ, ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូល​ដ្ឋាន និង​គណបក្ស​ខ្មែរ​ឈប់​ក្រ ៧. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៨. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ រដ្ឋសភា​ប្រកាស​សុពល​ភាព (​តំណាង​រាស្រ្ដ) ​ថ្មីចំនួន​៤៤​រូប ៩. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ បញ្ជី​ឈ្មោះ​គណបក្ស​ដែល​ទទួល​យក​អសនៈ​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ១០. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សហគមន៍​អឺរ៉ុប និង​ការ​ផ្អាក​ជំនួយ​ចំពោះ​ស្ថាប័ន​គជប ១១. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]

3. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ - ថ្ងៃពុធ 28 ខែ​កុម្ភៈ 2018

[…] __________________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. ឬ​ថា​កង់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​អាមេរិក​វិល​មក​ដល់​កន្លែង​ដើម ២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy ៣. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិយាកាស​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា ៤. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​គជប តប​បឹង​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប ៥. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ព្រឹទ្ធ​សភា នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៦. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​រដ្ឋ​​សភា នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៧. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ លិខិត​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ៨. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ លិខិត​តវ៉ា​របស់​ស្ថាន​បេសក​កម្ម​​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រចាំ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជាជាតិ ៩. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា ​សម្ដែង​ការ​សោក​ស្ដាយ​ចំពោះ​ការ​ផ្អាក​ផ្ដល់ ទិដ្ឋាការតាម​លក្ខខណ្ឌ​ពិសេស​ចំពោះ​មន្រ្ដី​ជាន់​ខ្ពស់​កម្ពុជារបស់ សាធារ​ណ​រដ្ឋ​សហ​ព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ ១០. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]

4. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិ - ថ្ងៃពុធ 28 ខែ​កុម្ភៈ 2018

[…] __________________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. ឬ​ថា​កង់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​អាមេរិក​វិល​មក​ដល់​កន្លែង​ដើម ២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy ៣. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៤. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]

5. ​ដំណើរ​ថយ​ក្រោយ​នៃ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃពុធ 28 ខែ​កុម្ភៈ 2018

[…] __________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. លោក កឹម សុខា ក្លាយ​ជា​អនុ​ប្រធាន​ទី​១ នៃ​រដ្ឋសភា ២. កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ ៣. នៅ​ពេល​ដែល​សំឡេង​មនុស្ស​ខ្មែរ​ជាង​ពាក់​កណ្ដាល​ទៀត ត្រូវ​បាន​រដ្ឋ​បំភ្លេច​ចោល ៤. គណបក្ស​មួយ​ដែល​ប្រជា​រាស្ត្រ​លះ​បង់​ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត ៥. ពី​សាមញ្ញ​ជន​មក​ជា​អ្នក​នយោបាយ​ឆ្នើម ៦. សង្គមស៊ីវិលចាត់ទុក​ការ​ដកតំណែង​លោក កឹម សុខា ផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​​ ៧. មរណភាព​នៃ​ «​ឯកភាព​» ជាតិ​ខ្មែរ ៨. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]

6. us-cam-relation | ស្រែ​ខ្មុក - ថ្ងៃចន្ទ 18 ខែ​កុម្ភៈ 2019

[…] __________________________________________________________ អាន​ផង​ដែរ​៖ ១. ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ស្ដី​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បរិយាកាស​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា ២. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ Visa Restrictions on Individuals Responsible for Undermining Cambodian Democracy ៣. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ៤. ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖ សេចក្តីប្រ… […]


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: