jump to navigation

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពី ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ខេ ភី សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ នៅកម្ពុជា ថ្ងៃពុធ 15 ខែ​ឧសភា 2019

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ប្រវត្តិសាស្ត្រ.
add a comment

%d bloggers like this: