jump to navigation

សមិទ្ធិ​សង្គម ៖ វិទ្យាស្ថាន​ជីវ​សាស្ត្រ ថ្ងៃអាទិត្យ 16 ខែ​កុម្ភៈ 2020

Posted by សុភ័ក្ត្រ in សង្គម​រាស្ត្រ​និយម.
add a comment

វិទ្យាស្ថាន​ជីវ​សាស្ត្រ សមិទ្ធផល​ជា​មោទន​នៃ​សង្គម​រាស្ត្រ​និយម​។

87024097_2852266288164205_4416079627080957952_n

%d bloggers like this: